skolalogo

fb orange tr tw orange tr yt orange tr ln orange tr
  Kontaktní informace:
Telefon: 388 428 186
E-mail:skola@stachy.net

ČINNOST

dle 168 zákona 561/2004 Sb. se školská rada věnuje těmto činnostem:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

- schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

 
ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Marie Horejšová zástupce rodičů  
Štěpánka Voldřichová zástupce rodičů  
Tomáš Reindl zástupce zřizovatele  
Lenka Střelečková zástupce zřizovatele  
Martina Klímová zástupce pedagogů předseda
Petra Voldřichová zástupce pedagogů zapisovatel

  

 

DOKUMENTY

Jednací řád