skolalogo

fb orange tr tw orange tr yt orange tr ln orange tr
  Kontaktní informace:
Telefon: 388 428 186
E-mail:skola@stachy.net

Zásady psychohygieny

ŽIVOTOSPRÁVA

 • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
 • je dodržován dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ
 • mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly
 • děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly

PSYCHOHYGIENA

 • je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci
 • rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb
 • děti jsou každodenně a dostatečně dlouho věku ( min. 2 hod. v dopoledních hodinách),
 • vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážkách (mráz pod - 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.)
 • děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ
 • spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny dětí odpočívají
 • 60 min, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny knihy a jiné klidné činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí ! - odpočívají
 • všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování
 • pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy
 • nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 • všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně
 • všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, která navozuje vzájemný vztah důvěry a  spolupráce
 • postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí
 • převažují pozitivní hodnoceni, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si
 • v dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu
 • děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi
 • pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany)