skolalogo

fb orange tr tw orange tr yt orange tr ln orange tr
  Kontaktní informace:
Telefon: 388 428 186
E-mail:skola@stachy.net

Školní vzdělávací program

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?
Aby dítě získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost,
základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou
a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, základy pro celoživotní učení.
Budeme:

 • uplatňovat adaptační postup, přistupovat k dítěti citlivě, se zvýšenou trpělivostí a laskavostí
 • zabezpečovat hravou formu jako všestranný rozvoj
 • respektovat a uspokojovat každodenní potřeby dítěte, vycházet z jeho individuality a věku
 • umět dětem naslouchat, využívat prvků situačního a prožitkového učení k naplnění aktivity a tvořivosti dětí
 • vést děti ke zdravému životnímu stylu, poskytnout dítěti dostatek pohybové aktivity, ať už spontánní nebo řízené, stanovit optimální denní režim, životosprávu dětí, pitný režim, odpočinek
 • rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, odstranit drobné logopedické vady řeči a výslovnosti
 • otevřít školu rodičům a veřejnosti a to formou informací a nástěnek, poznáváním rodinného prostředí, společné výlety
 • podporovat individuální schopnosti a zájmy dětí, rozvíjet talent dětí v oblasti hudební, výtvarné
 • podporovat sociálně kulturní postoje - lidové tradice
 • vytvářet pěkné sociální vztahy na základě vzájemné důvěry, úcty a spolupráce mezi dětmi, rodiči, dospělými
 • u dětí s odkladem školní docházky zařadit více grafomotorických cvičení a činností na posilování soustředěnosti a pozornosti - individuálně